Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei d'informàtica

El servei d’informàtica s’encarrega principalment de mantenir la infrastructura tecnològica de l’escola en bon estat de funcionament i promou l’ús de les noves tecnologies en la docència i en la resta de departaments de l’escola.

Resolució d'incidències

Les incidències que generen les prop de tres-centes màquines de les que disposa l’escola, així com la xarxa de comunicacions i les aplicacions tant de gestió acadèmica com de gestió administrativa, s’atenen a nivell intern per un sistema de gestió d’incidències.

Les incidències que afecten principalment a pares, mares i alumnes s’atenen inicialment a la recepció de l’escola per telèfon 93 444 90 00 o bé directament. Aquelles que no poden ser resoltes al moment es deriven al servei d’informàtica, que dóna resposta a recepció o bé es posa directament en contacte amb la persona afectada mitjançant el correu electrònic.

Promoció i manteniment d'infrastructura tecnològica

Anualment s’estudien les necessitats tecnològiques de tots els àmbits de l’escola, es fan propostes de millora i/o renovació i, si es poden encabir en el pressupost del curs següent, s’executen.

Aquestes propostes afecten a la renovació d’ordinadors i/o dispositius equivalents, programari, infrastructura física i lògica de comunicacions de dades.

També s’encarrega de la creació de la web, coordinació i gestió dels continguts.

Constantment es manté contacte amb els diferents àmbits de l’escola per tal d’estudiar com optimitzar els pocessos amb programes o dispositius tecnològics.

Formacions internes

Es realitzen formacions de diferents tipus a nivell intern:

. Resolució de dubtes en programari i maquinari.
. Cursos d’adaptació a les noves eines.
. Promoció de noves eines que poden contribuir a la millora de dinàmiques de classe.
. Processos logístics relacionats amb serveis gestionats amb aplicatius informàtics.