Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Música a l´Escola

IPSI considera que la música, ben tractada, educa la sensibilitat,promou l'autosuperació i impulsa l'alumne a esforçar-se per tal d'avançar i millorar el seu nivell.

Sota aquestes premises, l'Escola ha elaborat un programa que divideix l´ensenyament musical en cinc etapes diferents i complementàries.

Iniciació 1

Educació infantil.

Es treballa la discriminació auditiva,la psicomotricitat i el cant a partir de petites cançons i danses adequades per a les edats dels alumnes.

Iniciació 2

Educació primària: cicle inicial.

S'inicia als alumnes en la lectura musical,l'audició, els instruments de percussió i el cant coral amb materials adequats a la seva edat.

Instruments de corda, lectura musical i cant coral

Educació primària: cicle mitjà.

Els alumnes, distribuïts en grups partits, treballen, de manera col.lectiva instruments de corda ( Violí, viola, violoncel i contrabaix) a la vegada que,a partir del treball d'una cantata amb acompanyament instrumental, treballen  el cant coral i la lectura musical.

Iniciació al teclat electrònic

Educació primària: Cicle superior.

Mitjançant el teclat electrònic s'inicia als alumnes en la pràctica instrumental. Te com a principals objectius:
La pràctica musical individualitzada: Cada alumne ha de poder tocar tres peces com a mínim per tal de superar les avaluacions. Ha de treballar amb dues claus diferents ( Sol i Fa) i ha d'aprendre I exercitar un mètode de treball que li faci rendible el temps utiltizat per a la pràctica.

La perseverància: la pràctica instrumental precisa d' un elevat grau de perseverància al tractar-se d'un exercici de coordinació que requereix un entrenament muscular que troba la seva base en la repetició.

L'autosuperació: sovint, les dificultats ens poden sobrepassar i cal una bona dosi d'autosuperació per tal de corregir defectes, desfer el camí iniciat i...tornar a començar!

Composició, teclat i organologia

ESO.

El curs, a primer d´Eso, es troba dividit en tres apartats:

. Teclat electrònic: Es treballen peces distintes , escollides d'acord amb el nivell individual de cada alumne.
. Organologia bàsica: Introducció al coneixement dels instruments i les seves característiques tècniques elementals.
. Composició de melodies senzilles: iniciació a la composició a partir dels acords bàsics, amb estructura de cançó Pop.