Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Projecte educatiu de centre i projecte lingüístic de centre

En aquesta pàgina trobareu la darrera versió més actualitzada del PEC (Projecte educatiu del centre) així com del PLC (Projecte lingüístic del centre).
Aquests dos documents es presenten en format pdf i són oberts al públic. Són consultables per tothom, és molt important la seva lectura per entendre els principis identitaris de l'Escola així com les prioritats educatives.
També es poden utilitzar per prendre idees que puguin ser útils per a altres centres educatius, no està permesa en cap cas la seva còpia, modificació, reutilització o redistribució.

Projecte educatiu de centre

Projecte lingüístic de centre