Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei de Mediateca

A la mediateca hi trobareu recursos per a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars i per a la cerca d’informació. Promou l’hàbit lector i fomenta activitats per tal que els alumnes esdevinguin autònoms, crítics i constructors de coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball amb diferents fonts d’informació.

Accés al catàleg de llibres de l'Escola a ePergam 

Accés a les novetats bibliogràfiques de la mediateca

Dades d'interès

. Horari ampli:de  9 a 19 h, atès per personal bibliotecari
. Àmplia tipologia documental (més de 18.000 llibres, 35 publicacions periòdiques, DVD, llibres fets pels alumnes...).

Atenció personalitzada a la mediateca

. Préstec setmanal de llibres supervisat pel professorat
. Assessorament en la cerca d’informació
. Recomanació i ajuda en la tria de lectures
. Reserva de llibres

Suport al professorat

. Consultes especialitzades
. Preparació de material per a les aules a petició del professor
. Mailing mensual de sumari de revistes i novetats bibliogràfiques

Promoció de la lectura

. Motxilles viatgeres
. Difusió de novetats
. Exposicions

Activitats en la cerca d'informació

. Let’s play being detectives: let’s discover the library!
. The mysterious world of the words.
. The fabulous world of the library
. We look for all the libraries

St. Jordi i la fira del llibre

. Trobada d’autors amb els alumnes
. Presentació de novetats a les aules
. Exposició a la Fira dels llibres il·lustrats i escrits pels alumnes
. Signatura d’autors