Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei de Mediateca

A la mediateca hi trobareu recursos per a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars i per a la cerca d’informació. Promou l’hàbit lector i fomenta activitats per tal que els alumnes esdevinguin autònoms, crítics i constructors de coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball amb diferents fonts d’informació.

Accés a les novetats bibliogràfiques de la mediateca

Dades d'interès

. Horari ampli:de  9 a 19 h, atès per personal bibliotecari
. Àmplia tipologia documental (més de 18.000 llibres, 35 publicacions periòdiques, DVD, llibres fets pels alumnes...).

Atenció personalitzada a la mediateca

. Préstec setmanal de llibres supervisat pel professorat
. Assessorament en la cerca d’informació
. Recomanació i ajuda en la tria de lectures
. Reserva de llibres

Suport al professorat

. Consultes especialitzades
. Preparació de material per a les aules a petició del professor
. Mailing mensual de sumari de revistes i novetats bibliogràfiques

Promoció de la lectura

. Motxilles viatgeres
. Difusió de novetats
. Exposicions

Activitats en la cerca d'informació

. Let’s play being detectives: let’s discover the library!
. The mysterious world of the words.
. The fabulous world of the library
. We look for all the libraries

St. Jordi i la fira del llibre

. Trobada d’autors amb els alumnes
. Presentació de novetats a les aules
. Exposició a la Fira dels llibres il·lustrats i escrits pels alumnes
. Signatura d’autors