Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Benvinguda

Director IPSI Oriol Blancher Oriol Blancher: director d'IPSI

Sigueu benvinguts a l’Escola IPSI. Us volem presentar un projecte d’escola, nascut fa més de 50 anys, que conserva la voluntat de formar persones en el sentit més ampli del terme.

Vivim, cada vegada més, en un món exigent i canviant, que necessita refermar una educació que es fonamenti en tres pilars clars. Una formació acadèmica en què prevalguin les estratègies de construcció de coneixement i l’esforç, en què els alumnes adquireixin les competències que fan possible anar més enllà del que és immediat per tal d’elaborar nous conceptes. Una formació humana que els eduqui en el respecte vers ells mateixos, el respecte cap als altres i el respecte al medi on viuen; que ajudi a fer persones compromeses, actives i sensibles a les altres realitats que els envolten. I una formació cultural que els faci partícips d’un projecte de societat i de país, on la música, les arts, les tradicions, la llengua, la ciència,etc., hi tenen un paper molt important.

Volem ajudar les nostres famílies a fer del procés d’educació dels seus fills un camí ple de reptes, d’emocions i d’experiències que els facin créixer feliços i competents per fer front amb plenitud al futur que aniran construint.