Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Batxillerat humanístic

Es proposen entre 1r i 2n unes combinacions de matèries que permeten moltes opcions cara a futurs estudis superiors.
- Es participa en fòrums i  conferències d'actualitat.
- Es realitzen tallers d'empresa.
- Participació en Olimpíades de Geografia, Filosofia i Economia.
- Participació en concursos literaris amb resultats molt satisfactoris.
 
El nostre enfocament cap a les variables de capacitació i competència impulsa els estudiants a aprofundir en cada tasca, resultant en una millora significativa dels seus resultats a l'aula. Els excel·lents rendiments a 1r i 2n de Batxillerat, així com a les Proves d'Accés a la Universitat, possibiliten que més del 90% dels nostres alumnes puguin ingressar als estudis universitaris de la seva primera opció. Aquest èxit no només es tradueix en seguir els estudis desitjats, sinó també en cursar-los a la universitat preferida. 
Els nostres horaris, que són de 8 a 14.30 h els dilluns, dimecres i divendres, i de 8 a 15 h els dimarts i dijous, permeten als estudiants compatibilitzar els seus estudis amb altres activitats. 
Pel que fa a l'avaluació i promoció, es realitza en relació amb els objectius terminals de cada matèria, amb una avaluació continuada i una observació sistemàtica del procés d'aprenentatge. L'equip docent, sota la coordinació del tutor del grup, actua de manera col·legiada en tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions pertinents.
Podeu obtenir més informació a la pàgina d'informació general de batxillerat de l'Escola
Podeu també sol·licitar una visita informativa