Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Batxillerat artístic

Els alumnes desenvolupen l’activitat pròpia de les matèries de la modalitat al taller o a l'aula d'informàtica. Es treballa: 
- En grups reduïts.
- Amb material aportat per la pròpia Escola, perquè volem que tots tinguin les mateixes oportunitats i no hi hagi diferències en la qualitat dels materials emprats.
- En grups de filmació per als  treballs pràctics de  Cultura audiovisual.
- Amb aparells i programes informàtics de nova generació.