Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Llengües estrangeres a l'escola

A IPSI considerem imprescindible un aprenentatge actiu de les llengües estrangeres perquè els nostres alumnes arribin a comunicar-se amb seguretat d’una manera espontània i fluïda en acabar l’etapa escolar.

Oferta de llengües

IPSI oferim l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany.

L’anglès forma part obligatòria del currículum de l’Escola a partir de P 3 i fins a 2n de batxillerat i a partir de 1r d’ESO els nostres alumnes escullen entre l’alemany o el francès.

Metodologia activa

El professorat de llengües estrangeres considerem que els nostres alumnes han d’adquirir la capacitat de comunicar-se en la llengua estrangera mitjançant l’experiència i no només a partir del coneixement teòric; per tant, el mètode es basa en l’execució per part de l’alumne de tasques dins del seu context i les seves experiències quotidianes.

Aquest aprenentatge:

. És clar, assimilable i parteix de coneixements que ja té l’alumnat perquè prengui consciència del seu progrés des del mateix inici.
. És motivador per als nostres alumnes que els engresca a aconseguir els seus reptes personals
. Desenvolupa les destreses orals (comprensió auditiva i expressió oral) així com les escrites (comprensió escrita i expressió escrita)
. Utilitza recursos informàtics per endinsar als nostres alumnes a les realitats fonètiques i socioculturals de les llengües estrangeres

Tornar a dalt

Grups reduïts i hores setmanals

Els alumnes de des de P3 fins a 4t de primària treballen l’anglès dins del grup classe d’una forma lúdica a traves de jocs, comptes i cançons. De P3 a 2n de primària s’imparteixen dues hores setmanals, a partir de 3r de primària tres hores.

Des de 5è de primària i fins a 2n de batxillerat els grups d’anglès són reduïts perquè el professorat pugui acompanyar l’alumne d’una manera més personal, i per tant efectiva, en el seu esforç cap a la recerca dels seus nous reptes en la comunicació en l’anglès.

Tornar a dalt

Resultats excel·lents

Aquest nombre reduït d’alumnes per classe amb un professorat nadiu i no nadiu qualificat que a més a més és accessible i proper fan que l’aprenentatge aconsegueixi nivells d’excel·lència segons mostren tots resultats de les proves de les competències bàsiques en anglès del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tornar a dalt

Professorat titulat a Regne Unit

Els nostres professors d’anglès, alemany i francès tenen una llarga experiència amb l’ensenyament a nens i adolescents. L’equip de professorat de llengües estrangers d’IPSI està format per nadius i no nadius altament qualificats amb titulacions universitàries específiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres. A més a més, el professorat d’anglès també té la titulació d’examinador d’EDEXCEL (tribunal d’exàmens del Regne Unit) d’anglès com a llengua estrangera dins del marc comú europeu de referència.

Tornar a dalt

Certificats internacionals

Al llarg de l’escolarització IPSI com a CENTRE D’EXÀMENS EXCEDEL DEL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA acredita amb certificats oficials a nivell internacional el nivell d’anglès de l’alumne al llarg de la seva vida escolar segons els sis objectius establerts pel marc comú europeu de referència:

. A1: nivell elemental (anglès a 6è de primària, alemany i francès a 2n d’ESO )
. A2: nivell pre-intermig (anglès a 2n d’ESO, francès a 3r d’ESO i alemany a 4t d’ESO)
. B1: nivell intermig (anglès i francès a 4t d’ESO, a alemany a 2n de batxillerat)
. B2: nivell intermig alt (anglès a 4t d’ESO o 1r de batxillerat i francès a 2n batxillerat)
. C1: nivell avançat (anglès a 2n de batxillerat).
. C2: nivell d’excel·lència

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...