Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Trets d'indentitat

L'escola IPSI es defineix principalment amb aquests trets d'identitat que s'enuncien a continuació:

Escola catalana

Ens definim com una escola catalana. Aquesta catalanitat queda expressada en:
. el valor que es dóna a la pròpia llengua i a la importància que s’atorga a l’expressió oral i escrita del català,

. el sentit de pertinença que s’inculca als alumnes com a ciutadans de Catalunya, que té uns orígens, una història i uns determinats valors que la defineixen,

. la importància i solemnitat amb què a l’Escola es celebren les festes tradicionals i es commemoren els esdeveniments i fets que formen part específica del nostre patrimoni cultural.

Aquesta catalanitat es complementa per un respecte absolut a la diversitat cultural que hi ha al nostre entorn.

Tornar a dalt

Escola oberta

Som una escola oberta a tothom que creu fermament que tots els alumnes són capaços de progressar i que per aconseguir-ho els hem de proporcionar un ensenyament ajustat a les seves necessitats educatives i els hem de facilitar les condicions necessàries per al progrés individual i la satisfacció personal.

També és a través del nostre treball que volem formar persones obertes, sensibles, curoses, respectuoses i compromeses davant les necessitats, els interessos i les possibilitats del món que els envolta. Volem que esdevinguin ciutadans d’un món plural i canviant que més que mai necessita de la cooperació i del diàleg per tal de progressar cap a una societat més justa.

Tornar a dalt

Escola de qualitat

La qualitat d’IPSI deriva de la singularitat d’un Projecte Educatiu en què es destaquen les característiques següents:

Un plantejament acadèmic que promou l’aprenentatge d’estratègies i estructures de pensament i facilita recursos perquè l’alumne sigui autònom i prengui protagonisme en el seu propi procés d’aprenentatge.

Un model de formació humana de l’alumne que valora l’autonomia personal i l’exercici responsable de la llibertat, estimula la capacitat de raonar, promou la recerca de la veritat i el bé i desvetlla l’interès per la ciència i l a cultura.

Uns resultats acadèmics i de formació humana consolidats al llarg de la vida de l’Escola i reconeguts tant internament pels mateixos alumnes i les seves famílies com externament per l’entorn social, l’Administració educativa i entitats certificadores acreditades.

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...