Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Escola d'Idiomes

L’Escola d’Idiomes IPSI es va fundar l’any 1987 amb l’ objectiu principal de potenciar l’esforç de l’alumnat en horari escolar en l’aprenentatge de l’anglès, l’ alemany i el francès per a:

. Facilitar que els alumnes assoleixin un nivell oral i escrit encara més elevat en l’ús d’aquestes llengües.

. Preparar els alumnes per aconseguir les titulacions del marc comú europeu de referència (Cambridge per a l’anglès, Goethe-Zertifikat per a l’alemany i DELF per al francès).

Podeu accedir als horaris de les activitats extraescolars, a aquesta mateixa web, a l'apartat Extraescolars / butlletí d'activitats

Horaris i nivells

S’ofereixen entre dues i tres hores setmanals. Per optimitzar el temps dels alumnes i de les famílies, els horaris de les classe d’anglès, alemany i francès s’acostumen a oferir al migdia o a la tarda coincidint amb el fi de l’horari escolar.

L’Escola d’Idiomes IPSI té com a referent els sis nivells del marc comú europeu per al desplegament de les programacions de les llengües estrangeres:
A1: nivell elemental
A2: nivell preintermig
B1: nivell intermig
B2: nivell intermig alt
C1: nivell avançat
C2: nivell d’excel·lència

Metdodologia i professorat

L’Escola d’Idiomes considera que els protagonistes a l’aula són els alumnes. L’alumne aprèn fent i, per tant, desenvolupa la capacitat de comunicar-se en la llengua estrangera no només mitjançant l’aplicació de la teoria sinó també a traves de l’experiència. La mitjana d’alumnes per grup és només de 10. D’aquesta manera el professorat pot acompanyar d’una manera propera el progrés de cada alumne i fa que aquest sigui ràpid i alhora sòlid.

Els nostres professors d’anglès, alemany i francès tenen una llarga experiència en l’ensenyament a nens i adolescents.

L’equip de professorat de llengües estrangers d’IPSI està format per nadius i no nadius altament qualificats amb titulacions universitàries específiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres. A més a més, el professorat d’anglès també té la titulació d’examinador d’EDEXCEL (tribunal d’exàmens del Regne Unit) d’anglès com a llengua estrangera dins del marc comú europeu de referència.

Anglès

L’Escola d’Idiomes ofereix cursos d’anglès des de P3 fins a nivells universitaris en cinc cicles:

Cicle Toddler / Snapper (alumnes de P3, P4 i P5):
Dues hores setmanals.
Aquest cicle té com objectiu introduir els nens i nenes a la llengua anglesa tot treballant de manera lúdica continguts propis del seu entorn immediat (objectes de la classe, parts del cos, la casa, els transports, el temps, etc.).

Cicle Kid (alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de primària):
Dues hores i mitja setmanals.
Aquest cicle té com objectiu el reconeixement, i el posterior aprofundiment actiu en el vocabulari de l’entorn de l’alumne, la comprensió global de textos orals i escrits i una introducció a la producció oral i escrita.

Cicle Junior (alumnes de 5è, 6è de primària i 1r d’ESO):
Tres hores setmanals.
Aquest cicle té com objectiu la comprensió tant global com detallada de documents orals i textos escrits corresponents a l'edat de l'alumne i la producció oral i escrita en situacions comunicatives de la vida quotidiana així com la introducció a la utilització autònoma de les fonts de recursos adients.
A la meitat d’aquest cicle (a 6è de primària) l’alumne pot aconseguir el nivell suficient per superar l’examen del nivell A2 del marc comú europeu de referència: FLYERS de Cambridge o Level 1 de PEARSON)

Cicle Senior (alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO):
Tres hores setmanals.
Aquest cicle té com objectiu la millora de la comprensió global i detallada de documents orals i textos escrits, el perfeccionament de la producció tant oral com escrita així com un aprofundiment en la utilització autònoma de les fonts de recursos adients.
A la meitat d’aquest cicle (a 2n d’ESO) l’alumne pot aconseguir el nivell suficient per superar l’examen del nivell B1 (el Preliminary Test de Cambridge o el Level 2 de PEARSON) i al final del cicle (a 4t d’ESO) l’alumne pot aconseguir superar l’examen del nivell B2 del marc comú europeu (el First Certificate in English de Cambridge o el Level 3 de PEARSON)

Cicle Advanced (alumnes de batxillerat):
Tres hores setmanals.
Aquest cicle té com objectiu el domini dels diferents aspectes de la llengua anglesa per tal de comprendre i expressar-se, oralment i per escrit, en la totalitat de les situacions possibles, posant èmfasi en la llengua per a fins específics. A la meitat d’aquest cicle l’alumne aconsegueix el nivell suficient per superar l’examen del nivell C1 del marc comú europeu (Certificate Advanced Level in English de Cambridge o Level 4 de PEARSON) i al final del cicle l’alumne pot aconseguir el nivell suficient per superar l’examen del nivell C2 del marc comú europeu (Proficiency in English de Cambridge o el Level 5 de PEARSON)

Francès

L’Escola d’idiomes ofereix cursos de francès des de 2n d’ESO fins a 2n de batxillerat en cinc nivells:

DELF A1 per a alumnes de 2n d’ESO.
L’alumne pot aconseguir el nivell suficient per a superar l’examen oficial DELF A1.

DELF A2 per a alumnes de 3r d’ESO.
L’alumne pot aconseguir el nivell suficient per a superar l’examen oficial DELF A2.

DELF B1 per a alumnes de 4t d’ESO.
L’alumne pot aconseguir el nivell suficient per a superar l’examen oficial DELF B1.

DELF B2.1 per a alumnes de 1r de batxillerat.

DELF B2 per a alumnes de 2n de batxillerat.

L’alumne pot aconseguir el nivell suficient per a superar l’examen oficial DELF B2.

Alemany

L’Escola d’idiomes ofereix cursos d'alemany des de 2n d’ESO fins a 2n de batxillerat en tres nivells:

FIT 1 per a alumnes de 2n d’ESO que facin alemany en horari escolar i desitgin presentar-se a l’examen oficial FIT 1 del Goethe.

FIT 2 per a alumnes de 4t d’ESO que facin alemany en horari escolar i desitgin presentar-se a l’examen oficial FIT 2 del Goethe.

ALEMANY 5 per a alumnes de 1r de batxillerat que han cursat quatre anys d’alemany a ESO i vulguin continuar estudiant aquesta llengua.

ALEMANY 6 per a alumnes de 2n de batxillerat que han cursat alemany 5 i desitgin presentar-se a l’examen oficial Zertifikat Deustch B1 del Goethe.