Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’escola (AMPA IPSI), aviat AFA, està formada per totes les famílies dels alumnes del centre, des d’Infantil fins a Batxillerat, ja que un cop es matricula l’alumne a l’escola, els pares ja passen a formar part de l’AMPA de manera automàtica.

Objectiu, junta i assoliments

Objectiu, junta i assoliments Objectiu, junta i assoliments

Tenim com a objectiu la defensa dels interessos dels alumnes de l’escola, així com la col·laboració en la millora de la qualitat de l’ensenyament i la vida escolar. Mantenim una comunicació fluida amb l’escola per tal de detectar necessitats i proposar iniciatives i serveis que ajudin a millorar la convivència, la qualitat de l’ensenyament i el benestar dels alumnes. 
 
 
Cada dos anys les famílies membres de l’AFA escullen a la Junta, que és qui porta el dia a dia de l’associació. 
Així, tracta amb l’escola diferents qüestions que van sorgint al llarg del curs i organitza, a través de comissions de treball, activitats diverses adreçades tant a les famílies com als alumnes de les diferents etapes.
La Junta es reuneix un cop al mes per fer seguiment de tots els temes, i també esperem comptar pròximament amb la figura del delegat de classe per fer de portaveu dels pares de cada curs.
 
 
Estem orgullosos dels nostres assoliments, com ara:  
Instal·lació d’aire condicionat a les aules de P3 
Rutina d’esmorzar fruita a P3
Publicació de les quotes de l’escola i de la Fundació desglossades a l’aplicació Clickedu
 

Activitats que organitzem

Activitats que organitzem Activitats que organitzem

Les activitats que organitzem són: 
 
 
Festa de benvinguda de P3, organitzada juntament amb l’escola
Xerrades adreçades a mares i pares de temes d’interès
Club de lectura: Proposem un llibre per llegir i el comentem amb l’autor
Intercanvi de llibres de lectura
Col·laboració amb El Fil, la revista de l’escola
Premis Punts de llibre per Sant Jordi
Premis Treball de Recerca de Batxillerat
Projecte de socialització de llibres
La cursa solidària i aperitiu.
 
 
A més, gestionem el FAO (fons d’orfenesa), una assegurança d’orfenesa voluntària que cobreix les despeses obligatòries d’escolaritat fins a 2n de Batxillerat. La quota és variable i és diferent de la quota anual de l’AMPA.
Amb la voluntat de representar totes les tipologies familiars que existeixen i per tal que totes les famílies de l’escola se sentin identificades, s’estan fent les gestions per passar a denominar-nos AFA.

Com podeu col·laborar amb l’AMPA?

Com podeu col·laborar amb l’AMPA? Com podeu col·laborar amb l’AMPA?

Qualsevol mare o pare de l’escola pot participar en l’AFA en funció de la seva disponibilitat: 
Podeu formar part de la Junta de l’AFA amb assistència a les reunions mensuals. 
Assistència puntual a les reunions obertes de la Junta i a l’Assemblea anual. 
Integrar-se en alguna de les comissions de treball que organitza les activitats que duem a terme: 
 
   • Comissió de cultura.
   • Comissió de xerrades / activitats.
   • Comissió de festes.
   • Comissió de llibres.

Col·laborar esporàdicament amb alguna de les activitats que organitzem (la Cursa solidària, escriure articles per ElFil, la revista de l’escola...)

Si teniu ganes de participar-hi, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:
junta@ampaipsi.cat
Us hi esperem!