Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’escola (AMPA IPSI), aviat AFA, està formada per totes les famílies dels alumnes del centre, des d’Infantil fins a Batxillerat, ja que un cop es matricula l’alumne a l’escola, els pares ja passen a formar part de l’AMPA de manera automàtica.

Activitats principals

Logotip de l'AMPA de l'IPSI Logotip de l'AMPA de l'IPSI

. Gestionem un Fons d’Ajuda a l’Orfenesa (FAO). El FAO és un fons voluntari i solidari que cobreix el cost de l’educació dels alumnes en el cas de que quedin orfes, facilitant així la continuïtat a la nostra Escola.

. Organitzem activitats per a les famílies durant l’any, per facilitar la trobada i cohesió. Podem destacar la festa de benvinguda a totes les famílies de P3, que inicien la vida a l’Escola, i una festa anual de l’AMPA i de l’Esport.

. Organitzem diverses activitats pels alumnes: l’activitat extraescolar d’escacs; cursets de sardanes, timbals i ball de bastons per fomentar les tradicions catalanes; concursos participatius i activitats puntuals per als alumnes més grans.

Fem seguiment de les diferents etapes educatives amb reunions trimestrals amb els directors de cada etapa. Ens reunim trimestralment amb el director de l’Escola i tenim un membre al Consell Escolar del Centre i al Consell Escolar Municipal.

. Participem a la vida de l’Escola de forma contínua, com a membres del consell de redacció d’El Fil elaborant la secció “Família”,  i participant de jurat als Premis Borges Neruda i als Jocs Florals.

. Promovem xerrades per als pares sobre diversos temes d’interès educatiu o familiar.

. Organitzem l’intercanvi de llibres de text entre les famílies de l’Escola.

. Fomentem la solidaritat en el que anomenem l’AMPA Social. Participem anualment al Gran Recapte del Banc dels Aliments, i treballem per trobar propostes que ens permetin teixir una xarxa solidària entre les famílies.

. Mantenim oberta la comunicació amb tota la comunitat a través del nostre web ampaipsi.cat, d’un butlletí electrònic periòdic, del correu electrònic junta@ampaipsi.cat, i de les xarxes socials.

  • Taller d'Escacs
    Taller d'Escacs
  • Festa de l'Esport
    Festa de l'Esport

Objectiu, junta i assoliments Objectiu, junta i assoliments

Tenim com a objectiu la defensa dels interessos dels alumnes de l’escola, així com la col·laboració en la millora de la qualitat de l’ensenyament i la vida escolar. Mantenim una comunicació fluida amb l’escola per tal de detectar necessitats i proposar iniciatives i serveis que ajudin a millorar la convivència, la qualitat de l’ensenyament i el benestar dels alumnes. 
 
 
Cada dos anys les famílies membres de l’AFA escullen a la Junta, que és qui porta el dia a dia de l’associació. 
Així, tracta amb l’escola diferents qüestions que van sorgint al llarg del curs i organitza, a través de comissions de treball, activitats diverses adreçades tant a les famílies com als alumnes de les diferents etapes.
La Junta es reuneix un cop al mes per fer seguiment de tots els temes, i també esperem comptar pròximament amb la figura del delegat de classe per fer de portaveu dels pares de cada curs.
 
 
Estem orgullosos dels nostres assoliments, com ara:  
Instal·lació d’aire condicionat a les aules de P3 
Rutina d’esmorzar fruita a P3
Publicació de les quotes de l’escola i de la Fundació desglossades a l’aplicació Clickedu
 

Activitats que organitzem Activitats

Les activitats que organitzem són: 
 
 
Festa de benvinguda de P3, organitzada juntament amb l’escola
Xerrades adreçades a mares i pares de temes d’interès
Club de lectura: Proposem un llibre per llegir i el comentem amb l’autor
Intercanvi de llibres de lectura
Col·laboració amb El Fil, la revista de l’escola
Premis Punts de llibre per Sant Jordi
Premis Treball de Recerca de Batxillerat
Projecte de socialització de llibres
La cursa solidària i aperitiu.
 
 
A més, gestionem el FAO (fons d’orfenesa), una assegurança d’orfenesa voluntària que cobreix les despeses obligatòries d’escolaritat fins a 2n de Batxillerat. La quota és variable i és diferent de la quota anual de l’AMPA.
Amb la voluntat de representar totes les tipologies familiars que existeixen i per tal que totes les famílies de l’escola se sentin identificades, s’estan fent les gestions per passar a denominar-nos AFA.