Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei de Manteniment

El Servei de Manteniment vetlla pel bon estat de salut dels edificis de l’Escola. S’encarrega de les reparacions i instal·lacions dels aparells i les màquines necessaris per al bon funcionament del dia a dia. També gestiona i efectua la neteja de tots els espais dels edificis.

Resolució d'incidències

El Servei disposa d’un sistema d’avisos que permet que qualsevol treballador que detecti una anomalia, mal funcionament o ruptura en alguna part de la infraestructura dels edificis ho pugui fer saber. Aquest és el primer pas perquè els coordinadors de cada espai puguin resoldre-ho amb la mínima afectació de la vida de l’escola.

Noves instal·lacions

Aquest Servei també és responsable de les noves instal·lacions elèctriques i mecàniques que són necessàries any rere any, així com de les tecnològiques, en coordinació amb el Departament d’Informàtica.

Manteniment dels equips

Tots els sistemes de calefacció, aires condicionats, maquinària de cuina, sistemes de ventilació, piscina i moltes altres instal·lacions, estan sotmeses a un constant manteniment preventiu que contribueix a reduir notablement l’índex d’incidències.

Manteniment d'aigües

També és competència d’aquest Servei garantir l’estat saludable de l’aigua, tant  de la que s’utilitza per a beure o per cuinar, com de la resta, com ara la de les piscines.

Higiene dels edificis

La neteja i la desinfecció de tots els espais potser és la tasca més necessària i visible que gestiona aquest Servei, a la qual també cal incloure l’encerament i el poliment de terres, la pintura i el bon estat de parets i sostres.