Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Escola de Música

Als països amb una destacada tradició musical, la formació a les escoles hi juga un rol molt important. És per això que, ara farà vint-i-cinc anys, vam decidir oferir l'aprenentatge d'instruments dins el mateix entorn d'IPSI, dirigit, sobretot, a la formació d'una base instrumental que permetés crear, a l'Escola IPSI, una orquestra d'alumnes.

L'Escola de Música ofereix als alumnes de la nostra escola com també de fora, la possibilitat d'aprendre diferents instruments musicals amb professors especialitzats, al màxim nivell possible i sense perdre temps en desplaçaments.

Per tal de promoure la motivació, els alumnes es presenten als exàmens de la reconeguda Associated Board of the Royal Schools of Music, que permet examinar-se tant a nivell pràctic (instrument) com tèoric (Teoria de la musica).

Podeu accedir als horaris de les activitats extraescolars, a aquesta mateixa web, a l'apartat Extraescolars / butlletí d'activitats

L´Escola de música es divideix en dos apartats diferents:

Escola d'instruments i lectura musical

Promou l'ensenyament instrumental en règim de classes individuals (60 minuts setmanals o bé dues sessions de 30 minuts) a més de l' aprenentatge de la lectura musical i l'entrenament auditiu.

L'escola promou la participació dels alumnes a l'Orquestra de l'Escola de Música, que fa dues produccions anuals (Nadal i Sant Jordi) i que treballa en encontres concentrats en dos caps de setmana per producció.

Escola de cant coral

Amb cors per a edats concretes i amb suport tècnic individualitzat per aquells alumnes que mostrin una bona disposició per al cant i vulguin formar part del reconegut Cor Vivaldi.

Tots els cors participen als concert de Nadal i Sant Jordi que es celebren a l'Auditori Axa.