Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Batxillerat humanístic

Proposem entre 1r i 2n unes combinacions de matèries que permeten el màxim d'opcions possibles de cara a futurs estudis superiors, així des d'aquesta modalitat es pot cursar, a més de Matemàtiques de les ciències socials o Llatí, Història del món contemporani, Història de l'art i Geografia, Biologia per poder accedir a estudis de Psicologia o Teràpia ocupacional o Psicopedagogia. O bé, Economia d'Empresa,  Cultura audiovisual, Literatura catalana i/o Literatura castellana.

. Totes les matèries són avaluables a les PAU
. S'assisteix a conferències d'actualitat.
. Es fan tallers d'empresa.
. Possibilitat, opcional, de tallers d'escriptura.