Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Educació primària

Cicle inicial: 1r i 2n (de 6 a 8 anys), cicle mitjà: 3r i 4t (de 8 a 10 anys) i cicle superior: 5è i 6è (de 10 a 12 anys).
Aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment

L’Educació Primària és una etapa educativa fonamental i privilegiada dins el procés formatiu dels alumnes. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per anar adquirint progressivament les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d'una formació personal basada en l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar.
La nostra manera de treballar per variables de capacitació fa que l’alumne a l’aula hagi d’aprofundir en cada proposta de treball i, en conseqüència, els resultats millorin significativament. Els nostres resultats en competències bàsiques donen un nivell per sobre de la mitjana de Catalunya i d’escoles del mateix nivell sociocultural i ens asseguren una bona preparació cap a la secundària obligatòria i el batxillerat.

Les nostres intervencions educatives van dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç de:
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable a partir de treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència, el pensament crític... i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i d’hàbits responsables com són l’interès, la precisió, l’organització i la planificació més adient, el rigor, la qualitat en el treball...
Aprendre a raonar a partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar, induir i associar, i sintetitzar.
Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius de la llengua: ortografia, utilització de signes de puntuació, adequació de l’expressió al significat, correcció en la construcció de frases i del discurs, domini del vocabulari, estil i convencions de l’expressió.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, tenir iniciativa, crear i desenvolupar projectes i cercar alternatives.
Aprendre a conviure i habitar el món a partir del respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball cooperatiu, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes.

Setmanalment amb mestres especialistes fem...
. 2 h d’anglès a CI
. 3 h d’anglès a CM i CS
. 2 h de música
. 2 h de gimnàs 
. 1 h de natació
. 1 h d’informàtica en anglès
. 2 h de plàstica a CI
. 1’5 h de plàstica a CM i CS

Atenció a la diversitat. Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins al seu màxim nivell i per tant oferim a cada alumne la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. Segons les característiques de cada alumne proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients.

Reagrupem els alumnes i organitzem el professorat segons les necessitats i fem...
. grups flexibles per a l’aprenentatge de la lectura (1r i 2n)
. partició de . grups a plàstica de 1r,
. partició de grups a anglès de 6è,
. grups reduïts de suport d’aprenentatges bàsics,
. grups reduïts de suport d’aprenentatges instrumentals,
. taller de reforç grafomotriu,
. suport i seguiment individual emocional i/o d’aprenentatges,
. si és necessari, personal de suport a les aules per atendre problemes conductuals i/o d’aprenentatge.

Dissenyem i apliquem plans i estratègies de treball específics. Si és necessari, realitzem plans individualitzats.

Realitzem un seguiment tutorial exhaustiu.
. 1 h/setm. d’educació en valors
. 5 h/setm. de tutoria a 1r i 2n
. 2 h/setm. de tutoria de 3r a 6è
. relació directa i continuada amb les famílies

Comptem amb un Servei d’Orientació Educativa propi.

Tornar a dalt

Formació humana

Formació humana Formació humana

Assumim com una de les màximes preocupacions el fet que l’alumne progressi cap a fites educatives com ara l’autoestima, la confiança en un mateix, l’amor i el respecte a la pròpia vida i, consegüentment, la cura de la salut pròpia i aliena, la tolerància, l’acceptació, l’ajuda mútua i la col·laboració.
Eduquem i promovem aquests valors humanitzadors quan dissenyem i apliquem:
. tota la part d’actitud, valors i normes dels nostres projectes curriculars,
. matèries específiques com són l’educació en valors i el medi natural i social,
. projectes transversals sobre salut (ecoipsi i els bons hàbits alimentaris: campanya de la fruita, programa salut i escola, ...), sobre medi ambient (ecoipsi i el reciclatge: campanya de sensibilització, projecte agenda 21,...), sobre solidaritat (Avismón, Banc dels Aliments...), sobre cooperació (projecte Escola Amiga, els padrins lectors, els padrins tutors).
. pla d’acció tutorial, ja que totes les activitats de tutoria tenen per objectiu el desenvolupament i maduració de l’alumne per tal de potenciar un millor creixement personal i una millor integració social.

Tornar a dalt

Formació sociocultural

Formació sociocultural Formació sociocultural

Considerem que totes les activitats relacionades amb la formació de l’àmbit sociocultural completen el nostre projecte escolar, ja que afavoreixen la posada en escena del bagatge acadèmic i humà de l’alumne fora de l’aula. Estem convençuts que la formació de l’àmbit sociocultural és per a l’alumne una experiència plaent i satisfactòria que estimula la convivència responsable i madura en un marc de participació, respecte, flexibilitat, solidaritat, compromís, interès i tolerància, alhora que desvetlla la seva curiositat.
Celebrem  les festes i les tradicions de la nostra cultura (La Mercè, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ), les festes populars amb gegants i timbalers propis, ball de bastons i sardanes; fem sortides i activitats culturals de treball relacionades amb la música, l’art i el coneixement de la nostra ciutat; també fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient; realitzem sortides tutorials d’un, dos o tres dies.

Tornar a dalt

GALERIA DE FOTOS

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...