Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Educació infantil

P-3 (3 anys), P-4 (4 anys) i P-5 (5 anys)
Ser, pensar, comunicar i aprendre a conviure

L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre.
A IPSI, sempre en un ambient proper i humà, donem les eines necessàries perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones, a fi que arribin a:

Ser:
Formem els nens en els valors que els permetran construir una bona imatge d’ells mateixos, autoestima, respecte, tolerància (reconeixement d’errors), paciència...
Creiem que per tal d’assolir un bon nivell d’autonomia  és necessari que els alumnes s’acostumin a uns horaris i unes normes. Donem molta importància a la repetició de determinades tasques que finalment incorporaran com a hàbits.

Pensar:
Potenciem que els nostres alumnes siguin capaços de fer significatiu l’aprenentatge utilitzant estratègies lligades al seu pensament lògic (anàlisi, síntesi, inducció, deducció).

Comunicar :
Creem ambients favorables perquè els nens exercitin els llenguatges, els millorin i busquin les seves possibilitats per comunicar-se i expressar-se.

Aprendre a conviure:
El joc i les tasques diàries fan que els alumnes estableixin relacions socials. Vetllem perquè la convivència a l’escola - tant entre iguals com amb els adults - sigui satisfactòria. Potenciem les activitats compartides i la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre.
Utilitzem el joc com a eina clau tant per al desenvolupament del raonament, l’atenció i la memòria com per treballar l’estima i la socialització.

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

Potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear. Treballem globalment els conceptes de les tres àrees de coneixement a través de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. Promovem la cooperació  com a metodologia de treball.

Descoberta d’un mateix i dels altres:
Autoconeixement i gestió de les emocions.
Treball dels hàbits per promoure l’autonomia personal i relacional.
Mitjançant la manipulació d’objectes fem jocs per al desenvolupament de les capacitats motrius.

Descoberta de l’entorn:
Coneixement de l’entorn més proper, tant natural com físic. Participació en activitats socials i culturals.

Comunicació i llenguatges:
Amb els  llenguatges que treballem (verbal, musical, matemàtic i plàstic) donem eines als nostres alumnes que potencien la seva comunicació en diversos àmbits.
Fem grups reduïts per a l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i escriptura i de les matemàtiques. Un 85% d’alumnes acaben P5 sabent llegir comprensivament.

Atenció a la diversitat.
Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins el seu màxim nivell i per tant oferim a cada un la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. Segons les característiques de cada alumne, proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients.


Setmanalment i amb mestres especialistes, fem...
. 2 sessions dinàmiques d’anglès amb professor natiu  (a P3 en grup reduït).
. 2 h de música i 1h de motricitat amb mestres especialistes.
. Natació en piscina pròpia (tres professors i un socorrista).

Reagrupem els alumnes i organitzem el professorat segons les necessitats i fem...
. logopèdia i estimulació del llenguatge i la parla,
. grups reduïts d’atenció i suport logopèdic,
. desdoblament de grups per a l’aprenentatge de les matemàtiques,
. grups flexibles per a l’aprenentatge de la lectura,
. grups reduïts de suport d’aprenentatges bàsics,
. si és necessari, personal de suport a les aules per atendre problemes conductuals i/o d’aprenentatge.

Dissenyem i apliquem plans i estratègies de treball específics. Si és necessari, realitzem plans individualitzats.

Realitzem un seguiment tutorial exhaustiu.
. relació directa i continuada amb les famílies

Comptem amb un Servei d’Orientació Educativa propi

Tornar a dalt

Formació humana

Formació humana Formació humana

Donem les bases perquè els nostres alumnes puguin créixer en l’autoestima, en el respecte, en la tolerància i el reconeixement d’errors, en la paciència, en el treball en equip, en la col·laboració... Considerem que les mestres i educadores de l’etapa han de ser els referents positius i les persones que guien els nens en aquest inici de la seva formació humana. Moltes de les activitats específiques que fem estan basades en el projecte Filosofia 3/18 de M.Lipman.
Eduquem i promovem aquests valors humanitzadors quan dissenyem i apliquem:
. tota la part d’actitud, valors i normes dels nostres projectes curriculars, . activitats específiques que estan basades en el projecte Filosofia 3/18 de M.Lipman
. projectes transversals sobre salut (ecoipsi i els bons hàbits alimentaris: campanya de la fruita, programa salut i escola, ...) sobre medi ambient (ecoipsi i el reciclatge: campanya de sensibilització...) sobre cooperació (l’apadrinament dels alumnes de 4t d’ESO als alumnes de P3)...
. pla d’acció tutorial, ja que totes les activitats de tutoria tenen per objectiu el desenvolupament i la maduració de l’alumne per tal de potenciar un millor creixement personal i una millor integració social.

Tornar a dalt

Formació sociocultural

Formació sociocultural Formació sociocultural

Considerem que totes les activitats relacionades amb la formació de l’àmbit sociocultural completen el nostre projecte escolar ja que afavoreixen la posada en escena del bagatge acadèmic i humà de l’alumne fora de l’aula. Estem convençuts que la formació de l’àmbit sociocultural és per a l’alumne una experiència plaent i satisfactòria que estimula la convivència responsable i madura en un marc de participació, respecte, flexibilitat, solidaritat, compromís, interès i tolerància, alhora que desvetlla la seva curiositat.
Celebrem les festes tradicionals de la nostra cultura (La Mercè, Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ) fem activitats lúdiques, artístiques i gastronòmiques.
Fem sortides culturals relacionades amb la música, l’art i el coneixement de la nostra ciutat.
També fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).

Tornar a dalt

GALERIA DE FOTOS

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...