Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Batxillerat científic

Considerem que, cara a la millor preparació per a futurs estudis universitaris, tots els alumnes han de tenir la millor formació en les tres matèries bàsiques d'aquesta modalitat, per tant han de cursar Matemàtiques, Física i Química, a més poden escollir entre Biologia o Dibuix tècnic o Economia d'empresa, segons els interessos i les aptituds de cada alumne.

Totes les matèries són avaluables a les PAU.
Es treballa en grups desdoblats.
Participen en tallers a la Universitat de Matemàtiques, Física, Química i Biologia.
Pràctiques als laboratoris de l'Escola.
Participen en Olimpíades de Física, Química, Biologia,  Economia d’empresa, proves Cangur de Matemàtiques on obtenen resultats molt satisfactoris i premis.