Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei d'Orientació Educativa

Comptem amb un Servei d’Orientació Educativa amb un paper clau i amb clares competències pel que fa a:

Assistència tècnica al tutor i a l'equip docent

L'assistència tècnica del tutor i de l’equip docent en la seva pràctica pedagògica, amb instruments de suport per a la seva tasca tutorial o educativa i pensant conjuntament quines tècniques i estratègies didàctiques, metodològiques i avaluatives són les més adequades per a cada situació.

Iintervenció psicopedagògica amb l'alumne

La intervenció psicopedagògica amb l’alumne amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, atenent, orientant i millorant els diferents processos de creixement personal dissenyant plans d’atenció personalitzats.

Assessorament a les famílies

L’assessorament a les famílies en les diverses situacions que es puguin donar en la vida escolar i personal de l’alumne, que requereixen intervencions pedagògiques, ja sigui en el centre o a fora. Oferim també espais de reflexió i trobada per als pares (vegeu Espais de pares) perquè creiem que no es pot ensenyar a ser pares, a ser pares se’n aprèn.

Col·laboració en projectes inclusius

Col·laboració en projectes entre escoles que aposten per l’escola inclusiva. La implementació del projecte Escola Amiga (vegeu Escola Amiga).