Escola concertada de Barcelona

IPSI - Escola concertada Barcelona

Batxillerat - 16/18 anys

El batxillerat, es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral. 
En tot moment vetllem per la formació integral dels nostres alumnes, uns alumnes que han assolit les competències per a la vida i preparats per al futur.

Formació acadèmica

Formació acadèmica Formació acadèmica

Desenvolupar el potencial intel·lectual i la responsabilitat davant el treball acadèmic dels nostres alumnes, que possibiliten l’adquisició dels coneixements, les tècniques, els procediments i les competències per afrontar els estudis superiors.

Tornar a dalt

Formació humana

Formació humana Formació humana

Considerem que formar-se és molt més que adquirir coneixements. És enriquir-se com a persona. És desenvolupar la identitat personal, l’autoestima i el sentit crític. És formar-se per viure en societat. Així doncs vetllem perquè l’alumne progressi cap a fites educatives com ara l’autoestima, la confiança en un mateix, l’amor i el respecte a la pròpia vida, i consegüentment la cura de la salut pròpia i aliena, la toleràncial’acceptació, l’ajuda mútua i la col·laboració

Per això, promovem l'adquisició de valors a partir de matèries i espais específics:
Filosofia a 1r, espai idoni per a la reflexió, el coneixement i desenvolupament de la identitat personal, del sentit crític, de l’elaboració del discurs propi.
. Ciències per al món contemporani a 1r, des d'on els alumnes s'apropen als nous reptes i descobriments del món de la ciència des d'un punt de vista de reflexió i debat.
.Història del món contemporani a 1r, Història a 2n o Geografia a 2n, des d'on els alumnes s'apropen a la realitat històrica actual des d'un punt de vista de reflexió i debat
.A les matèries de la modalitat científico-tecnològica s’acosta els alumnes a la realitat universitària a través de la seva participació en tallers experimentals pràctics a les Facultats.
.A la matèria de Cultura audiovisual es realitzen treballs pràctics fora de l’aula, tot aprofitant la realitat del barri. A més, cada any es crea un equip de reporters integrat per alumnes voluntaris, que realitza fotos, videos i reportatges per al blog, Facebook i Twitter de l’Escola
.A Economia d’empresa , voluntaris de grans empreses realitzen activitats a l’aula dins del programa de la Fundació Junior Achievement i comparteixen experiències amb els alumnes.
Hora tutorial a 1r i 2n, espai setmanal on es treballen les dinàmiques de grup, supervisades pel tutor.
El consell d'etapa, espai de representació de tots els alumnes pensat per fomentar la participació i el compromís democràtic dins i fora de l'escola.
Programa d’orientació personal, acadèmica i vocacional per tal que els nostres alumnes puguin prendre una decisió autònoma i responsable pel que fa a la tria d’estudis superiors.
. Projectes transversals sobre solidaritat social, cooperant amb el Casal d'Avis o amb les activitats de l'AMPA
Pla d’acció tutorial, ja que totes les activitats de tutoria tenen per objectiu el desenvolupament i la maduració de l’alumne per tal de potenciar un millor creixement personal i una millor integració social.

Tornar a dalt

Formació social i cultural

Formació social i cultural Formació social i cultural

Promovem l’educació fora de l’aula, perquè reforça els aprenentatges adquirits.
Estem convençuts que la formació en l’àmbit sociocultural és per a l’alumne una experiència plaent i satisfactòria que estimula la convivència responsable i madura en un marc de participació, respecte, flexibilitat, solidaritat, compromís, interès i tolerància, alhora que li desvetlla la curiositat.

A batxillerat ho concretem a partir de les activitats següents:
. Celebrem  les festes i les tradicions de la nostra cultura (la Mercè, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ) i les festes populars amb gegants i timbalers propis, ball de bastons i sardanes.
. Fem sortides i activitats culturals de treball relacionades amb la música, l’art, la llengua i la literatura i el coneixement de la nostra i altres cultures; també fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient.
. . Jornades culturals: tres dies on acostem els nostres alumnes a temes acadèmics, socials i culturals, d’índole internacional, d’altres que són de màxima actualitat o que interessen especialment els adolescents. Ho realitzem mitjançant conferències, debats, xerrades, concerts, tallers, sortides.
. . Jornades literàries: per Sant Jordi celebrem una festa al voltant de la literatura , amb la voluntat de difondre la cultura, a través de la realització d’activitats que enriqueixen i amplien el món literari i cultural. Ho fem mitjançant representacions teatrals preparades i protagonitzades pels alumnes, i conferències a càrrec d'escriptors reconeguts.
. Fem una sortida tutorial d’inici de curs. Es tracta d’una sortida d’un dia que té com a objectiu, a través d’activitats preparades, acollir els alumnes i que tinguin contacte amb el tutor/a en un marc distès.
. Fem tallers a la Universitat. Experiències en l'àmbit científic que permeten acostar els alumnes al món universitari.
. Organitzem concursos literaris de castellà i anglès, així com també, els Jocs Florals en català que ens permeten veure la vitalitat de la literatura escrita dels alumnes.
. Intercanvis internacionals. Els alumnes de 1r tenen la possibilitat d'acollir a casa, durant una setmana, alumnes de Suècia, i després ells mateixos anar a casa dels alumnes suecs, per tal de viure una altra realitat i practicar l'anglès.
. Ens presentem a concursos: Proves Cangur de matemàtiques i a les Olimpíades de biologia, física i química.
. Fem Viatge de final d'escolaritat a 2n. Com a comiat, a l'Escola organitzem cada any, amb la participació i col·laboració de tots els alumnes, un viatge amb dos objectius: el cultural i l'humà. Volem enfortir la relació de grup, la responsabilitat i el respecte a unes normes de convivència que considerem valors essencials en la formació integral.

Tornar a dalt

Atenció a la diversitat

Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar. Oferim a cada alumne la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. Fem una escola possible per a tothom, ja que cada alumne és diferent i no tots tenen els mateixos interessos i possibilitats. Segons les característiques de cada alumne, proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients.
Tutories individuals, tots els alumnes nous tenen, a més del tutor de grup, un tutor individual per tal de fer possible l’adaptació i la integració ràpida i satisfactòria en els tres àmbits educatius.
. Plans i estratègies de treball específics individualitzats
. Desdoblaments de grups
. Anglès en grups reduïts
. Segona llengua estrangera en grups reduïts
. Suport i seguiment individual tant en el vessant acadèmic com personal
. Seguiment tutorial continuat dels alumnes
. Servei d’Orientació Educativa propi.

Tornar a dalt

A Batxillerat destaquem

- Llengua anglesa en grup partit
- Desdoblament de matèries de modalitat
- Teatre
- Jornades i sortides culturals
- Jornades literàries. Premis literaris (en anglès, català, castellà)
- Viatge cultural de final d’escolaritat
- Intercanvis culturals internacionals UE
- Tallers a la universitat
- Cooperació i orientació universitària

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...