Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Servei d'informàtica

El servei d’informàtica s’encarrega principalment de mantenir la infrastructura tecnològica de l’escola en bon estat de funcionament i promou l’ús de les noves tecnologies en la docència i en la resta de departaments de l’escola.

Resolució d'incidències

Les incidències que generen les prop de tres-centes màquines de les que disposa l’escola, així com la xarxa de comunicacions i les aplicacions tant de gestió acadèmica com de gestió administrativa, s’atenen a nivell intern per un sistema de gestió d’incidències.

Les incidències que afecten principalment a pares, mares i alumnes s’atenen inicialment a la recepció de l’escola per telèfon 93 444 90 00 o bé directament. Aquelles que no poden ser resoltes al moment es deriven al servei d’informàtica, que dóna resposta a recepció o bé es posa directament en contacte amb la persona afectada mitjançant el correu electrònic.

Promoció i manteniment d'infrastructura tecnològica

Anualment s’estudien les necessitats tecnològiques de tots els àmbits de l’escola, es fan propostes de millora i/o renovació i, si es poden encabir en el pressupost del curs següent, s’executen.

Aquestes propostes afecten a la renovació d’ordinadors i/o dispositius equivalents, programari, infrastructura física i lògica de comunicacions de dades.

També s’encarrega de la creació de la web, coordinació i gestió dels continguts.

Constantment es manté contacte amb els diferents àmbits de l’escola per tal d’estudiar com optimitzar els pocessos amb programes o dispositius tecnològics.

Formacions internes

Es realitzen formacions de diferents tipus a nivell intern:

. Resolució de dubtes en programari i maquinari.
. Cursos d’adaptació a les noves eines.
. Promoció de noves eines que poden contribuir a la millora de dinàmiques de classe.
. Processos logístics relacionats amb serveis gestionats amb aplicatius informàtics.