Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Procés de preinscripció a infantil, primària i ESO durant el covid-19

Dates de la preinscripció

La preinscripció començarà aquest dimecres, 13 de maig, i s'allargarà fins al divendres de l'altra setmana, 22 de maig. Enguany, però, a causa de les circumstàncies derivades de la crisi de la Covid-19, tot el procés es farà per via telemàtica.

Com realitzar la preinscripció

Caldrà, doncs, que empleneu i que envieu on line la sol·licitud que trobareu al web del departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Un cop fet això caldrà que per correu electrònic envieu el resguard de l'entrada de la sol·licitud i la documentació requerida (escanejada o fotografiada) a l'adreça ipsi@ipsi.cat. La documentació indispensable en tots els casos és la següent:

Documentació a entregar

- DNI, NIE o passaport del/de la sol·licitant
- DNI de l'alumne/a si té més de 14 anys
- Llibre de família o qualsevol altre document que demostri la filiació

Si al·legueu qualsevol altra circumstància rellevant a efectes de puntuació (família nombrosa, monoparental, 33% o més de discapacitat de l'alumne o parent de 1r grau, etc.) cal també que ens feu arribar la documentació acreditativa corresponent,

Si no podeu fer la inscripció telemàticament

Si per alguna circumstància no poguéssiu fer la preinscripció telemàticament, entre el 19 i el 22 de maig habilitarem unes franges horàries per poder-la fer presencialment a l'escola. Si us veieu en la necessitat de fer-ho d'aquesta manera, heu de sol·licitar cita prèvia a través d'aquest formulari, i nosaltres us trucarem per donar-vos hora i explicar-vos les mesures de protecció que haureu de prendre per venir al centre.

Informació i dubtes

Pel que fa a la publicació de llistes, en les dates previstes, les trobareu publicades al web de l'escola www.ipsi.cat.
Si en el transcurs de tot el procés, us sorgeix algun dubte, podeu escriure un correu també a ipsi@ipsi.cat, o trucar al telèfon 680 635 828