Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

Música a l´Escola

IPSI considera que la música, ben tractada, educa la sensibilitat,promou l'autosuperació i impulsa l'alumne a esforçar-se per tal d'avançar i millorar el seu nivell.

Sota aquestes premises, l'Escola ha elaborat un programa que divideix l´ensenyament musical en cinc etapes diferents i complementàries.

Iniciació 1

Educació infantil.

Es treballa la discriminació auditiva,la psicomotricitat i el cant a partir de petites cançons i danses adequades per a les edats dels alumnes.

Iniciació 2

Educació primària: cicle inicial.

S'inicia als alumnes en la lectura musical,l'audició, els instruments de percussió i el cant coral amb materials adequats a la seva edat.

Instruments de corda, lectura musical i cant coral

Educació primària: cicle mitjà.

Els alumnes, distribuïts en grups partits, treballen, de manera col.lectiva instruments de corda ( Violí, viola, violoncel i contrabaix) a la vegada que,a partir del treball d'una cantata amb acompanyament instrumental, treballen  el cant coral i la lectura musical.

Iniciació al teclat electrònic

Educació primària: Cicle superior.

Mitjançant el teclat electrònic s'inicia als alumnes en la pràctica instrumental. Te com a principals objectius:
La pràctica musical individualitzada: Cada alumne ha de poder tocar tres peces com a mínim per tal de superar les avaluacions. Ha de treballar amb dues claus diferents ( Sol i Fa) i ha d'aprendre I exercitar un mètode de treball que li faci rendible el temps utiltizat per a la pràctica.

La perseverància: la pràctica instrumental precisa d' un elevat grau de perseverància al tractar-se d'un exercici de coordinació que requereix un entrenament muscular que troba la seva base en la repetició.

L'autosuperació: sovint, les dificultats ens poden sobrepassar i cal una bona dosi d'autosuperació per tal de corregir defectes, desfer el camí iniciat i...tornar a començar!

Composició, teclat i organologia

ESO.

El curs, a primer d´Eso, es troba dividit en tres apartats:

. Teclat electrònic: Es treballen peces distintes , escollides d'acord amb el nivell individual de cada alumne.
. Organologia bàsica: Introducció al coneixement dels instruments i les seves característiques tècniques elementals.
. Composició de melodies senzilles: iniciació a la composició a partir dels acords bàsics, amb estructura de cançó Pop.