Aquest web fa servir cookies per oferir, avaluar i millorar el servei als nostres visitants. És important que conegui què són les cookies i quins tipus utilitzem. Si accepta l´ús de galetes, premi "ACCEPTAR" per tancar aquest missatge. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies. Acceptar
Esta web utiliza cookies para ofrecer, evaluar y mejorar el servicio a nuestros visitantes. Es importante que conozca qué son las cookies y qué tipos utilizamos. Si acepta el uso de cookies, pulse "ACEPTAR" para cerrar este mensaje. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies. Aceptar
This website uses cookies to offer, evaluate and improve the service to our visitors. It is important that you know what cookies are and what types we use. If you accept the use of cookies, press "ACCEPT" to close this message. You can revoke the consent and obtain more information by consulting our Cookie Policy. Accept
Escola ipsi

Si us plau, gira el mòbil per veure bé la web. Gràcies!

IPSI - Escola concertada Barcelona

Escola concertada de Barcelona

AMPA

L'Associació de Mares i Pares (AMPA) agrupa a totes les famílies de l'escola amb l'objectiu de fomentar la cohesió i la comunicació entre l'escola i les famílies, estimular la participació de les famílies en la vida escolar i promoure un espai per compartir i pensar. Protegim l'educació dels nostres fills i difondrem la cultura i les tradicions catalanes.
L'AMPA està organitzada en diferents comissions i disposa d'un consell d'administració que es reuneix cada mes.
Anualment, durant el primer trimestre del curs, acollim l'Assemblea General Ordinària, on es reuneixen totes les famílies de l'escola.  

Activitats principals

Logotip de l'AMPA de l'IPSI Logotip de l'AMPA de l'IPSI

. Gestionem un Fons d’Ajuda a l’Orfenesa (FAO). El FAO és un fons voluntari i solidari que cobreix el cost de l’educació dels alumnes en el cas de que quedin orfes, facilitant així la continuïtat a la nostra Escola.

. Organitzem activitats per a les famílies durant l’any, per facilitar la trobada i cohesió. Podem destacar la festa de benvinguda a totes les famílies de P3, que inicien la vida a l’Escola, i una festa anual de l’AMPA i de l’Esport.

. Organitzem diverses activitats pels alumnes: l’activitat extraescolar d’escacs; cursets de sardanes, timbals i ball de bastons per fomentar les tradicions catalanes; concursos participatius i activitats puntuals per als alumnes més grans.

Fem seguiment de les diferents etapes educatives amb reunions trimestrals amb els directors de cada etapa. Ens reunim trimestralment amb el director de l’Escola i tenim un membre al Consell Escolar del Centre i al Consell Escolar Municipal.

. Participem a la vida de l’Escola de forma contínua, com a membres del consell de redacció d’El Fil elaborant la secció “Família”,  i participant de jurat als Premis Borges Neruda i als Jocs Florals.

. Promovem xerrades per als pares sobre diversos temes d’interès educatiu o familiar.

. Organitzem l’intercanvi de llibres de text entre les famílies de l’Escola.

. Fomentem la solidaritat en el que anomenem l’AMPA Social. Participem anualment al Gran Recapte del Banc dels Aliments, i treballem per trobar propostes que ens permetin teixir una xarxa solidària entre les famílies.

. Mantenim oberta la comunicació amb tota la comunitat a través del nostre web ampaipsi.cat, d’un butlletí electrònic periòdic, del correu electrònic junta@ampaipsi.cat, i de les xarxes socials.

  • Taller d'Escacs
    Taller d'Escacs
  • Festa de l'Esport
    Festa de l'Esport