Escuela concertada de Barcelona

IPSI - Escuela concertada Barcelona

Educació infantil - 3/6 anys

L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. A IPSI afavorim  que els nens desenvolupin les capacitats que els han de permetre créixer integralment com a persones en un ambient tranquil, proper i humà. Contribuim al seu  desenvolupament emocional i afectiu, social i relacional, cognitiu,  físic i motor, proporcionant confiança i predisposició a l’aprenentatge.

En la nostra tasca diària, i emmarcat dins les tres àrees d’aprenentatge (Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn proper i Comunicació i llenguatges)  ajudem els nens a... SER, CONÈIXER, COMUNICAR, APRENDRE A CONVIURE

GALERIA DE FOTOS

Tornar a dalt

Potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear amb la finalitat que siguin capaços de “aprendre a aprendre”, de fer significatius els seus aprenentatges utilitzant estratègies lligades al pensament lògic (anàlisi, síntesi, inducció, deducció). Treballem seqüències formatives mitjançant temes transversals que engloben totes les àrees de coneixement. Potenciem l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. Incorporem l’Aprenentatge Basat en Projectes. Promovem el treball en equip. Introduïm el pensament seqüencial iniciant la robòtica a P5.

Creem ambients favorables perquè els nens exercitin i millorin tots els llenguatges (verbal, visual, plàstic, matemàtic, digital), els millorin i busquin les seves possibilitats per comunicar, interpretar, representar, crear i expressar-se. Donem valor a la formulació de preguntes com element pedagògic i d’aprenetatge.

Tornar a dalt

Tornar a dalt

Formació social i cultural (aprendre a conviure)

Formació social i cultural (aprendre a conviure) Formació social i cultural (aprendre a conviure)

El joc i les tasques diàries fan que els alumnes estableixin relacions socials. Vetllem perquè la convivència a l’escola -tant entre iguals com amb els adults- sigui ben satisfactòria. Eduquem en el respecte tant cap a les persones com cap a les coses i el medi ambient. Promovem el treball cooperatiu i fem que el grup-classe sigui una petita comunitat d’aprenentatge on els alumnes hi participen d’una manera activa. Fem activitats que promouen el respecte pel medi ambient (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
 
Celebrem les festes tradicionals de la nostra cultura (La Mercè, Castanyada, Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi i la Festa Major de l’Escola ) Fem activitats lúdiques, musicals, artístiques i gastronòmiques.
i sortides relacionades amb la música, l’art i el coneixement del nostre entorn natural i social.

A Educació Infantil DESTAQUEM:

- Equip docent: 12 tutores, 6 mestres (música, anglès, motricitat, natació), 4 educadores de suport.
- Setmanalment i amb mestres especialistes: 2 h de música, 1,5 h en anglès, 1 h de motricitat, natació en piscina pròpia 
- Robòtica a P5
- Aprenentatge Basat en Projectes
- Sis hores setmanals de codocència
- Treball col·laboratiu
- Aprenentatge de la lectura i escriptura amb lletra script 
- Grups reduïts (per l’aprenentatge de la lectura)
- Estimulació de les habilitats cognitives: percepció, atenció, memòria, comprensió, creativitat, comunicació, expressió, destreses manuals
- Activitats fora de l’escola i sortides temàtiques
- Celebració de festes i tradicions
- Pla d’acollida a l’inici de P3 amb 3 mestres a l’aula
- Contacte diari entre família i tutores

Tornar a dalt

Tornar a dalt

DESTACATS

Obert el periode de preinscripcions a l'escola

Ja podeu sol·licitar una visita informativa per a conèixer l'e...

El Fil 49

Ja podeu llegir el número 49 de la revista de l'escola: El Fil

Concursos literaris

Obert el termini de recepció de treballs dels concursos literaris, oberts...

Competències bàsiques 4t d'ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 4t d’ESO es van examinar de les com...

IPSI entre les 100 millors escoles d'Espanya

L'@escolaipsi entre les 100 millors escoles d'Espanya i de les 10 millor...

Butlletí d'activitats extraescolars 1516

Ja està disponible el butlletí d'activitats extraescolars per ...